พนักงานอยู่นาน บริการมีคุณภาพ

พนักงานลาออกเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ผู้ประกอบการมักใช้วิธีเพิ่มค่าแรงเพื่อรั้งพนักงานให้อยู่ต่อ แต่ตัวเงินอาจไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริง เพราะงานร้านอาหารเป็นงานบริการต้องใช้ ”ใจ” การบริการอาจขาดประสิทธิภาพเมื่อคนทำงานขาดความสุข