พื้นฐานการออกแบบร้านอย่างง่ายที่ใครก็ทำได้

การออกแบบตกแต่งร้านอาหาร นับว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร้านอาหารทุกประเภท ซึ่งไม่ว่าผู้ประกอบการจะวางแผนลงทุนในส่วนนี้เป็นจำนวนเท่าใด ก็ควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ 3 ข้อนี้ เพื่อประกอบการออกแบบตกแต่งร้านอาหารด้วยเช่นกัน