เทคนิคการหาลูกค้าใหม่ๆ ง่ายนิดเดียว

การเพิ่มลูกค้ารายใหม่นั้นมีหลากหลายวิธี ยิ่งปัจจุบันที่พฤติกรรมของลูกค้าหลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ แชะ ชิมตามงานเทศกาลอาหาร แม้แต่การท่องเที่ยวในประเทศที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มีโอกาสพบเจอลูกค้ารายใหม่ได้ง่าย เพียงทำตามเทคนิคดังต่อไปนี้