เรียนรู้วิธีคำนวณหาต้นทุน รู้เท่าทุนรู้ทันกำไร

หลายครั้งที่เราพบว่าธุรกิจร้านอาหารที่ขายได้ดี มีวี่แววว่าจะไปได้สวย แต่กลับต้องเจอปัญหากองโต เพียงเพราะการไม่ได้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างเคร่งครัด และความเข้าใจผิดว่าธุรกิจกำลังไปได้ดีเพราะมีรายรับที่ดี ทั้งที่รายรับทั้งหมดไม่ใช่กำไร แต่ยังหมายรวมถึงต้นทุนของสินค้า ต้นทุนค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายปลีกย่อยอีกหลายประการด้วย

ความเข้าใจผิดดังกล่าวนำมาสู่การใช้เงินผิดประเภท เช่น การใช้เงินเพื่อความสุขส่วนตนที่ไม่มีประโยชน์อันใดต่อธุรกิจ หรือการนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจโดยไม่จำเป็นทั้งที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังไม่คงที่ รู้ตัวอีกทีก็ขาดทุนแบบงงๆ ทั้งที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าได้

ดังนั้นเจ้าของร้านอาหารทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานภาพทางธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้อง สิ่งหนึ่งที่เจ้าของร้านอาหารทุกคนควรรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีคือ การคำนวณหาต้นทุนอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณต้นทุนอาหารที่แท้จริง การหาต้นทุนอาหารอย่างคร่าวๆ และการหาต้นทุนอาหารสูงสุดที่เป็นไปได้ การคำนวณหาต้นทุนจะช่วยทำให้คุณรู้ว่าอาหารแต่ละจานในร้านมีศักยภาพในการสร้างกำไรมากน้อยเพียงใด ควรค่าแก่เวลาและทรัพยากรที่ใช้ไปเพื่อปรุงแต่งอาหารจานนั้นๆ ออกมาหรือไม่