คิดอย่างไรให้ได้ราคาขาย

การตั้งราคาขายนั้นมีหลายวิธี ไม่มีหลักตายตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะของร้าน ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือประยุกต์หลายวิธีเข้าด้วยกันก็ได้ โดยวิธีที่ได้รับความนิยมและไม่ซับซ้อน ได้แก่