บริษัท อายิโนโมโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่ทราบว่า บริษัทจัดการข้อมูลบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม

บริษัท อายิโนโมโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่ทราบว่า บริษัทจัดการข้อมูลบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม