เทคนิคการคิดเมนูใหม่ให้กำไรเพิ่มพูน

ผู้ประกอบการที่วางแผนจะเปิดร้านอาหารใหม่ หรือมีร้านอาหารที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว ขณะอาจอยู่ในช่วงพัฒนาเมนูใหม่ เพื่อให้เมนูดังกล่าวช่วยดึงดูดลูกค้ามากขึ้น