เทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างง่ายและรวดเร็วกับลูกค้าประจำ

ร้านอาหารที่มีลูกค้าประจำอยู่แล้ว สามารถเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิมได้ง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากลูกค้าเดิมนั้น รู้จักและชื่นชอบร้านอาหารอยู่แล้ว จึงทำให้ใช้ต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ร้านน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ ซึ่งมีเทคนิคง่ายๆ ดังต่อไปนี้