แค่ควบคุมวัตถุดิบให้ดี ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นแล้ว

อีกหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหาร นอกจากการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบ ซึ่งสามารถลดต้นทุนแฝงได้โดยที่ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายท่านอาจจะมองข้าม โดยตัวอย่างวิธีการบริหารจัดการที่ง่ายและไม่ซับซ้อนมีดังต่อไปนี้