ไอเดียธุรกิจ Archives - Page 2 of 3 - Ajinomoto Food Service

ไอเดียธุรกิจ

เทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างง่ายและรวดเร็วกับลูกค้าประจำ

ร้านอาหารที่มีลูกค้าประจำอยู่แล้ว สามารถเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิมได้ง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากลูกค้าเดิมนั้น รู้จักและชื่นชอบร้านอาหารอยู่แล้ว จึงทำให้ใช้ต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ร้านน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ ซึ่งมีเทคนิคง่ายๆ ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการคิดเมนูใหม่ให้กำไรเพิ่มพูน

ผู้ประกอบการที่วางแผนจะเปิดร้านอาหารใหม่ หรือมีร้านอาหารที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว ขณะอาจอยู่ในช่วงพัฒนาเมนูใหม่ เพื่อให้เมนูดังกล่าวช่วยดึงดูดลูกค้ามากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเลือกและบริหารเมนูร้านอาหาร

หลายครั้งที่ร้านอาหารมีเมนูอร่อยและอยากขายมากมายจนเลือกไม่ถูก จะเลือกเมนูอย่างไร ลองนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้สิ

อ่านเพิ่มเติม

คิดอย่างไรให้ได้ราคาขาย

การตั้งราคาขายนั้นมีหลายวิธี ไม่มีหลักตายตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะของร้าน ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือประยุกต์หลายวิธีเข้าด้วยกันก็ได้ โดยวิธีที่ได้รับความนิยมและไม่ซับซ้อน ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

สร้างกำไรในระยะยาวจากสิ่งรอบตัว

เมื่อผู้ประกอบการเปิดร้านอาหารได้ระยะหนึ่ง แล้วต้องการสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไร ลองทำตามวิธีง่ายๆ เหล่านี้สิ

อ่านเพิ่มเติม