ผู้ประกอบการที่วางแผนจะเปิดร้านอาหารใหม่ หรือมีร้านอาหารที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว ขณะอาจอยู่ในช่วงพัฒนาเมนูใหม่ เพื่อให้เมนูดังกล่าวช่วยดึงดูดลูกค้ามากขึ้น

หลายครั้งที่ร้านอาหารมีเมนูอร่อยและอยากขายมากมายจนเลือกไม่ถูก จะเลือกเมนูอย่างไร ลองนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้สิ

การตั้งราคาขายนั้นมีหลายวิธี ไม่มีหลักตายตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะของร้าน ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือประยุกต์หลายวิธีเข้าด้วยกันก็ได้ โดยวิธีที่ได้รับความนิยมและไม่ซับซ้อน ได้แก่

เมื่อผู้ประกอบการเปิดร้านอาหารได้ระยะหนึ่ง แล้วต้องการสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไร ลองทำตามวิธีง่ายๆ เหล่านี้สิ

อีกหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหาร นอกจากการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบ ซึ่งสามารถลดต้นทุนแฝงได้โดยที่ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายท่านอาจจะมองข้าม โดยตัวอย่างวิธีการบริหารจัดการที่ง่าย

1 2 3