บจก. ซี.บี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง

350 .9 .นาข่า .เมืองอุดรธานี .อุดรธานี 41000

โทร 089-414-5159