บริษัท พิชัย เจแปนนิส ฟู้ด จำกัด

7/1 .เอกชัย 95/2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

โทร 02-890-8997