บริษัท พีเอดี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

104 .2 .คลองมะเดื่อ .กระทุ่มแบน .สมุทรสาคร 74110

โทร 034-471-112