บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด (สาขาภูเก็ต)

74/4 ม. 8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร 076-617-420-1