บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

247 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

โทร 053-481-367-69