บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด (สาขาภูเก็ต)

เลขที่ 77 .5 .วิชิต .เมือง .ภูเก็ต 83000

โทร 076-612-892