บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด (สาขาสมุย)

เลขที่ 115/52 .6 .บ่อผุด .เกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี 84320

โทร 077-960-420-2