บริษัท หาดใหญ่ไพบูลย์วงศ์ จำกัด

48 ต.ตลาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 086-448-6672