บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

160/3-4 ถ.สุขสวัสดิ์ 4 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

โทร 054-218-430