บริษัท เค.บี. ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

40/5 .หมู่บ้านบ่อฝ้าย .หัวหิน .หัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร 081-943-9780