บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด (MHC)

39/93 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-490-261