มหาชัยกรุ๊ป ฟู้ด ซัพพลาย

232/2 ม.6 .ในเมือง .เมืองขอนแก่น .ขอนแก่น 40000

โทร 089-713-7997