ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินจู ฟู้ดส์

41/1 ซ.อนุมานราชธน ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทร 02-634-3622-5