ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาดา คิทเช่น

195 .6 .ป่าอ้อดอนชัย .เมืองเชียงราย .เชียงราย 57000

โทร 086-421-0672