ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพิศ เบเกอร์มาร์ท

104 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร 081-736-6042