ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล ซุปเปอร์สโตร์

27/57 .ท่าหลวง .วัดใหม่ .เมือง .จันทบุรี 22000

โทร 039-351-118