วิธีจัดจานอาหาร

<b>วิธีจัดจานอาหาร</b>

มีคำกล่าวที่ว่า “Eat food with your eyes” หรือ กินอาหารทางสายตา ซึ่งเป็นที่มาของการจัดจาน ความสวยงามที่ชวนให้ผู้บริโภคเกิดความอยากอาหาร การเอาใจผู้บริโภคนั้น นอกจากต้องให้ความสำคัญกับการรสชาติแล้ว ควรให้ความสำคัญกับการจัดจานด้วย