บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด (AY)

51/128 ม.1 ถ.โรจนะ ตำบลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร 035-336-250