บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด (CM)

164/66 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

โทร 053-818-311