บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด (CR)

287/1 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

โทร 053-151-650