บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด (EM)

75 ห้อง 108,109,110 อาคารทันดร เรซิเดนซ์ ซ.เอกมัย 21 ถ. แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 02-023-4287