บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด (PK)

19/6 ม.5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร 076-390-703