บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด (SL)

942/75-76 ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. 02-237-6172